Kiliseler

 Siz kilise hakkında merak ediyor muydunuz yoksa ediyorsunuz ya da gelip ibadetimize katılmak ister misiniz?

Tanrı sizi seviyor, sizi bekliyor, davet ediyoruz.

Etrafınızda kiliseler bulunur ve Hristiyan imanlı kadeşleri de var. 

Müjde ile daha ilgilenmek istiyorsanız veya kiliseye gelmek istiyorsanız iletişim için bilgilerinizi  mesaj e bırakırsanız seviniriz. 

İstanbul/İzmir/Adana/ Ankara /Antalya/Bursa /...  kiliseler bulunur.

Hristiyanlar Neye İman Ederler?


Hristiyanların neye iman ettikleriyle ilgili en temel ve tarihi olarak en erken özet aşağıda Elçilerin İman Bildirgesi’nde görülebilir:

Göğün ve yerin Yaratanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum.

O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.

Kutsal Ruh’a, Kutsal evrensel kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum.

Amin.