İsa kimdir?

Müsılimanlardan baz İsa’yı nasıl anlıyorlar?  “Bir peygamberdir.”diye düşünüyorlar.

 "Tanrı tarafından İncil vermiş. Müsılimanlar İncili nasıl anlıyorlar?

"İncil zamanla bozulup hükümünü kaybetmiş."  Simdiki müjde ve Kusal kitap sahte olduğu inanılıyorlar. 

 İlk önce İncil Kitabı’nda İsa’nın öğrencilerinin O’nun hakkında neler söylediklerine bakalım. İki konuyu sizinle kısaca paylaşmak istiyoruz:  1. İsa'nın kimliği   2. İsa ne yaptı    


1. İsa'nın kimliği
Tanrı Kuzusu, Yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih

       

" İsa onlara, 'Siz ne dersiniz' dedi, “Sizce ben kimim? Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu       Mesih'sin”yanıtını verdi.  İsa ona, “Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!” dedi. “Bu sırrı sana açan   insandeğil, göklerdeki  Babam'dır " [Matta 16:15-17] 


" Yahya “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran 'Tanrı Kuzusu!' " [Yuhanna1:29]


" Tanrı kendisi İsa’nın kimliği hakkında şöyle dedi. 'Sevgili Oğlum budur' " [Matta 3:17]


" Vaftizci Yahya, 'Ben de gördüm ve ‘Tanrı'nın Oğlu budur’ diye tanıklık ettim ” [Yuhanna1:34]Tanrı Kutsal Ruhu aracılığıyla vaftizci Yahya'ya söyledi.

 

" İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhu'nun güvercin gibi inip  üzerine   konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, 'Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum' dedi." [Matta3:16-17]  

 İsa’nın kendisi hakkında neler söylediğine bakalım.

        

 " Yaşam ekmeği Ben’im " [Yuhanna 6:48]


 " Dünyanın ışığı Ben’im " [Yuhanna 9:5]

    

 " Ben koyunların kapısıyım " [Yuhanna 10:7,9]


 " Ben iyi çobanım " [Yuhanna 10: 11, 14]


 " Diriliş ve yaşam Ben’im " [Yuhanna 11: 25]


 " Yol, gerçek ve yaşam Ben’im " [Yuhanna 14:6]


 " Ben gerçek asmayım " [Yuhanna 15:1]Daha öğrenmek isterseniz  1. İsa'nın kimliği veya ok tıklayınız 


İsanın filmi

  Yuhanna         https://www.kutsalkitap.org/yuhanna-incili-izleyin/

  Matta              https://www.kutsalkitap.org/matta-incili-izleyin/ 


  Luka               https://www.kutsalkitap.org/luka-incili-izleyin/